Chú thích Instagram cho báo giá và hình ảnh văn bản

133

Bạn đã tạo một đồ họa Instagram chứa một trích dẫn, mẹo hoặc văn bản thú vị. Tôi sẽ giúp bạn tạo ra một chú thích để đi với đồ họa văn bản của bạn. Chỉ cần chèn văn bản dưới đây.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post