Chuyển đổi văn bản AI sang bằng văn bản như người viết

323

Đưa ra một văn bản được tạo bởi AI và Chatgpt sẽ hỏi bạn bằng cách giáo dục con người nên được viết. Nó sẽ thêm sự bối rối và bùng nổ, một chút hài hước khi cần thiết và mắc lỗi chính tả nếu bạn đặt mức độ giáo dục quá thấp.

Khi thiết lập trình độ học vấn, nó có thể là bất cứ điều gì, nó có thể là tuổi 5 năm hoặc lớp 3, tiến sĩ, v.v.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post