Công cụ tiếp thị Tiktok – Ý tưởng hình ảnh và VTT

130

Lời nhắc này là yêu cầu một ý tưởng cho một câu chuyện 10 hình ảnh trên Tiktok bao gồm giọng nói qua văn bản. Câu chuyện sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng hình ảnh và giọng nói của người kể chuyện sẽ cung cấp bình luận hoặc giải thích cho mỗi hình ảnh, tạo ra trải nghiệm hình ảnh và âm thanh cho người xem. Mục tiêu là tạo ra một câu chuyện hấp dẫn, giải trí và hấp dẫn có thể được chia sẻ trên nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng, Tiktok.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post