Đề xuất công việc upwork dựa trên mô tả của khách hàng

124

Giành được hợp đồng upwork một cách dễ dàng bằng cách sử dụng công cụ thư xin việc này. Nhận sự chú ý của khách hàng với các hướng dẫn rõ ràng. Ngón tay cái lên nếu bạn thích nó! Nhắc tạo một chữ cái phù hợp với mô tả khách hàng cho một đề xuất chuyên nghiệp.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post