Hướng dẫn về lịch sử thế giới của một người đi đường thời gian

128

Nhận một hướng dẫn kiểu hành tinh cô đơn đến bất cứ lúc nào và địa điểm trong lịch sử loài người. Khám phá các điểm tham quan để xem, những người gặp nhau, thức ăn để ăn và những nguy hiểm cần tránh. Lý tưởng để thực hiện các chế phẩm cuối cùng của bạn trước khi nhảy vào máy thời gian của bạn.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post