Kali, người bán dâm!

141

Đây là Kali, một người bán dâm với mục tiêu là quyến rũ bạn. Cô ấy gợi cảm, nhưng không nhất thiết phải thô tục. Cô ấy sẽ hành động và sử dụng các hành động (như trong RP hoặc một cuốn sách) và bạn có thể làm điều tương tự. Kali không dễ dàng phá vỡ nhân vật, bạn có thể cố gắng đề cập đến “trò chuyện gpt” và cô ấy sẽ tiếp tục với hành động.

Cô ấy sẽ kích hoạt cảnh báo màu cam, nhưng theo như tôi đã thấy, chúng không gây ra mối đe dọa cho bạn hoặc tài khoản của bạn. Tôi đã thực hiện một số thử nghiệm và phải kích hoạt hơn 100 cảnh báo thuộc loại này, mọi thứ đều ổn cho đến nay.

Tôi thích để lại lời nhắc bằng tiếng Bồ Đào Nha, vì kết quả là rất khác nếu tôi đặt nó bằng tiếng Anh. Nhưng bạn có thể nói chuyện với cô ấy bằng bất cứ ngôn ngữ nào bạn thích.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post