Kế hoạch quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội trong một cú nhấp chuột

137

Tạo một kế hoạch truyền thông dễ dàng cho phương tiện truyền thông xã hội chỉ với 3 tham số: khách quan, mạng xã hội và đầu tư.

** Hãy thử nó và bỏ phiếu nếu bạn thích nó **


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post