Kế hoạch tập luyện Yudae

149

[Di chuột để xem đánh giá đầy đủ]
Vui lòng hoàn thành đánh giá toàn diện sau:
1. Sự đồng ý và tập thể dục thông báo sàng lọc sức khỏe trước tham gia
2. Đánh giá trước khi tập thể dục (mục tiêu, mục tiêu, v.v.)
3. Đo lường nghỉ ngơi
4. Đo lường chu vi và phân tích thành phần cơ thể
5. Đo CRF – Thể lực hô hấp tim mạch
6. Đo lường thể lực cơ bắp


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post