Kết hợp các văn bản khác nhau thành một phần kết hợp

134

Chỉ cần gửi các văn bản khác nhau và nó sẽ kết hợp chúng thành một mảnh gắn kết. Nó sẽ xác định các chủ đề và đối số chính từ mỗi văn bản, và sắp xếp chúng theo cách chảy một cách hợp lý và có ý nghĩa.

Ví dụ đầu vào: “Văn bản của tôi 1”, “Text 2”, “Văn bản 3 của tôi”

Nếu nó hữu ích cho bạn để lại một cái như;)

Và nếu bạn là một fan hâm mộ thực sự, hãy thả biểu tượng cảm xúc robot trong các bình luận của một trong những bài đăng trên Instagram của tôi để cho tôi biết bạn là một phần của giới thượng lưu: D

Từ khóa: hợp nhất, cầu chì, kết hợp, biên dịch, trộn, pha trộn, tham gia, thống nhất, tích hợp, tóm tắt.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post