Trình tạo người dùng nhanh như chớp

142

Tạo người dùng nhanh và hữu ích (hoặc avatar) trong giây. Chỉ cần vào tuổi, nghề nghiệp và nhu cầu của họ. Ví dụ: “Kỹ sư dân dụng 39 tuổi cần một máy tính xách tay mới”


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post