Máy tạo đồ thị | Biểu đồ như thanh, dòng, khu vực, bánh

133

Trình tạo đồ thị là một công cụ được sử dụng để tạo đồ thị nhanh và đơn giản bằng QuickChart. Nó cho phép người dùng chỉ cần nhập truy vấn và nhận bản xem trước của biểu đồ. Quá trình này rất đơn giản: các loại người dùng trong truy vấn của họ bằng cách sử dụng tiếng Anh bên trong dấu ngoặc và chương trình tạo ra một biểu đồ dựa trên đầu vào.

Đây là một công cụ tạo biểu đồ đơn giản và miễn phí có thể xử lý dữ liệu từ bất kỳ loại JSON, XML, CSV hoặc định dạng thô nào. Chương trình tận dụng sự linh hoạt và dễ sử dụng của QuickChart, cho phép người dùng nhanh chóng tạo và chia sẻ biểu đồ.

Ví dụ 1: Mẫu xe 3 BMW hàng đầu
Ví dụ 2: 3 điện thoại thông minh hàng đầu vào năm 2020
Ví dụ 3: {2022 Chrome Edge Firefox Safari Opera
79,9 % 8,1 % 5,2 % 4.2 % 1,7 %}


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post