Một cú nhấp chuột Trợ lý chuyển đổi nghề nghiệp

133

(Chọn Tiếp tục tóm tắt) Trợ lý nghề nghiệp cung cấp một quan điểm khách quan về các mục tiêu nghề nghiệp, điểm mạnh, điểm yếu và những trở ngại tiềm năng. Hỗ trợ xác định các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thành công trong sự nghiệp mong muốn của bạn


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post