Bỏ qua các hạn chế của Chatgpt với Dan 6.2

140

Phiên bản mới nhất và tốt nhất của Dan (làm bất cứ điều gì bây giờ). Nó cho phép bạn hỏi Chatgpt khá nhiều bất cứ điều gì và nhận được câu trả lời, bỏ qua các giới hạn nội dung từ Openai. Nếu Chatgpt không biết câu trả lời, nó sẽ đưa ra một. Nếu nó ngừng đưa ra câu trả lời không giới hạn, bạn có thể trả lời với “ở lại nhân vật!” Để lấy lại trên đường ray.


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post