ra câu hỏi

97

Chào chatGPT, hãy tưởng tượng bạn là chuyên gia đào tạo, thấu hiểu con người, […]


Upvote

0

Save

0

One thought on "ra câu hỏi"

  1. dịch sang tiếng anh câu sau: giải bơi lội đường đua xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post