Thông tin SEO liên quan đến sản phẩm (tất cả)

135

Mô tả, chi tiết, Câu hỏi thường gặp, Thể loại, Chủ đề, Kết luận, 11 Keyphrase SEO, Mô tả meta, Tiêu đề SEO, 25 thẻ. Cố gắng để phù hợp với tất cả các nội dung vào một phản hồi duy nhất. Nếu một phần quá ngắn chỉ đơn giản là yêu cầu nó thêm nhiều hơn. Bán tại. “Thêm nhiều thẻ sản phẩm”. Càng nhiều thông tin bạn cung cấp thông tin tốt hơn bạn nhận được!


Upvote

0

Save

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post