CodeSquire

1

Upvote

0

Save

0

Website: https://join.slack.com/t/codesquire-community/shared_invite/zt-1ntn3xlki-RDKVcrS7xAsADKGL2C8Jyw
Pricing: Free Trial
Starting Price:
Verified:
Social Links: https://join.slack.com/t/codesquire-community/shared_invite/zt-1ntn3xlki-RDKVcrS7xAsADKGL2C8Jyw
New Features: Browser Extension

CodeSquire Trợ lý mã do AI cung cấp cho các chuyên gia dữ liệu để nhận được các đề xuất và hoàn thành mã.

CodeSquire là một trợ lý viết mã được cung cấp bởi AI được thiết kế cho các nhà khoa học, kỹ sư và nhà phân tích dữ liệu. Các tính năng và ưu điểm chính bao gồm:

tạo mã AI : dịch nhận xét thành mã, tạo toàn bộ chức năng và ghi các truy vấn SQL bằng các hướng dẫn đơn giản Tương thích : hỗ trợ Jupyter, VS Mã, Pycharm và Google Colab Mã được cá nhân hóa : tự động hóa mã được điều chỉnh theo kiểu người dùng và các trường hợp sử dụng Trực quan hóa và quản lý dữ liệu : tạo biểu đồ thanh, tải DataFrames cho các nhóm AWS và Bộ lọc/chọn dữ liệu

Các trường hợp sử dụng cho mã phục vụ cho các chuyên gia khác nhau:

Các nhà khoa học dữ liệu tìm cách biến suy nghĩ thành mã và cải thiện năng suất kỹ sư và kỹ sư và Các nhà phân tích nhằm mục đích tăng hiệu quả và hiểu mã phức tạp Những người đam mê dữ liệu quan tâm đến việc tham gia một cộng đồng Slack để tìm hiểu về tương lai của mã hóa khoa học dữ liệu

Nhìn chung, CodeSquire cung cấp mã AI mạnh mẽ và linh hoạt Viết trợ lý để nâng cao trải nghiệm mã hóa cho các chuyên gia dữ liệu.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *